Regeneracja podzespołów

- regeneracja zestawów kołowych wraz z wymiana obręczy oraz czopów wiązarowych

- napawanie obręczy zestawów kołowych

- regeneracja pneumatycznej armatury hamulcowej ( zawory rozrządcze, zawory maszynisty)

- regeneracja chłodnic lokomotywowych

- regeneracja sprężyn płaskich ( resorów)

- regeneracja kadłubów maźnic

- regeneracja wiązarów

- regeneracja sprzęgów śrubowych oraz zderzaków

- regeneracja zmienników momemtu ZM130 PH1.300.1